نیم نگاه

زیر نظر م.ح.ش

نیم نگاه

زیر نظر م.ح.ش

پیوندها

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

۰۹
آبان

آقای مجری: در خواست مون رو می تونیم با یه کلمه قشنگ بگیم. مثلا یه لیوان آب بخوایم چی می گیم؟ 

پسر خاله: خودمون می ریم آب می خوریم، برای بقیه هم میاریم. 

- نه، مثلا بخوایم بگیم این شیرینی رو به من بده ... 

+ خودمون بلند می شیم بر می داریم، به بقیه هم تعارف می کنیم. 

- نه، یه کلمه ای بگو که محبت شما رو به من نشون بده. 

+ می خوای برم نون بگیرم؟ می خوای برم نفت بگیرم؟ آب بیارم؟ 

- نه نه ... قبل از اینکه بگیم این شیرینی رو به من بده، می تونیم یه کلمه قبلش بذاریم. بگیم:" عزیزم، ممکنه شیرینی رو به من بدی؟" 

+بله بفرما. بفرما. من خودم باید زودتر می فهمیدم شیرینی می خوای، بهت می گفتم. بفرمایین. بفرمایین


  • نیم نگاه