نیم نگاه

زیر نظر م.ح.ش

نیم نگاه

زیر نظر م.ح.ش

پیوندها

۳ مطلب در دی ۱۳۸۹ ثبت شده است

۲۲
دی
- Confidence اعتقاد:

اهالی روستایی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند.

روزی که تمام اهالی برای دعا در محل مقرر جمع شدند،فقط یک پسربچه با چتر آمده بود،این یعنی اعتقاد.

2- Trust اعتماد:

اعتماد را می توان به احساس یک کودک یکساله تشبیه کرد، وقتی که شما آنرا به بالا پرتاب می کنید،او میخندد ..... چراکه یقین دارد که شما او را خواهید گرفت،این یعنی اعتماد.

3- Hope امید:

هر شب ما به رختخواب می رویم بدون اطمینان از اینکه روز بعد زنده از خواب بیدار شویم.ولی شما همیشه برای روز بعد خود برنامه دارید،این یعنی امید.

با اعتقاد،اعتماد و امید به خدا زندگی کنیم...

 

  • نیم نگاه
۲۰
دی

برکناری متکی

اگر دیدید احمدی نژاد کاری کرد که با عقل جور در نمی آید، دنبال رد پایی از مشایی باشید!!!.

*پرده اول

 انتصاب مشایی به عنوان نماینده ویژه احمدی نژاد در امور خاور میانه. این در حالی است که چه از نظر دیپلماتیک و چه از نظر قانون اساسی،  وزارت خارجه مسول ارتباط و امور بین المللی هر کشوری است و این انتصاب به معنای موازی کاری و انجام کاری غیر معقول و خارج از عرف است. .

*پرده دوم 

رهبری در دیدار با هیئت دولت می فرمایند:  از موازی کاری در دولت بپرهیزید. و کیست که نداند نمونه ی بارز موازی کاری در دولت انتصاب مشایی است به عنوان نماینده ویژه امور خاور میانه..

* پرده سوم

احمدی نژاد بعد از دیدار رهبری، نمایندگان ویژه خود را به مشاور تقلیل داد..

* پرده چهارم

مشایی که طاقتش برای به دست گیری امور بین الملل تمام شد توانست احمدی نژاد را متعاقد کند که متکی را در حین ماموریت برکنار کند.  با این کار مشایی بتواند بدون هیچ مشکلی راه خود را ادامه دهد و متکی را که مانعی بر سر راهش بود از سر راه خود بردارد.

اما آنچه در اینجا لازم به توضیح است  اینست که احمدی نژاد می توانست خیلی محترمانه اقدام به  عزل متکی کند، اما این که در حین ماموریت و دور از شان دیپلماتیک این کار را انجام داد جای  دقت بیشتری دارد. براداشت بنده اینست که احمدی نژاد با این کار می خواست به نوعی نشان دهد که جای هیچ مخالف مشایی در دولت نیست و و یک اخطاری به بقیه وزرا دهد که در مقابل مشایی دست از پا خطا نکنند.

نکته دیگر این که یکی از آسیب هایی که وزارت امور خارجه را تهدید می کند هیئتی کار کردن در امور بین الملل و روابط دیپلماتیک است. احمدی نژاد دارای این نگرش غلط است که نمی توان از طریق

چارچوب تعریف شده کار را به جلو برد و بر همین اساس بود که در ابتدا مشایی و بقایی را به عنوان نماینده تعیین کرد.

  • نیم نگاه
۰۳
دی

یکی بود یکی نبود

چهارشمع به آهستگی می سوختند و در محیط آرامی صدای صحبت آنها به گوش می رسید

شمع اول گفت:من صلح وآرامش هستم اما هیچ کسی نمیتواند شعله ی مرا روشن نگه دارد.من باور دارم که به زودی میمیرم

سپس شعله ی صلح و آرامش ضعیف شد تا به کلی خاموش شد

شمع دوم گفت:من ایمان هستم و برای بیشتر آدمها دیگر در زندگی ضروری نیستم,پس دلیلی وجود ندارد که روشن بمانم

پس با وزش نسیم ملایمی ایمان نیز خاموش گشت

شمع سوم با ناراحتی گفت:من عشق هستم ولی توانایی آن را ندارم که دیگر روشن بمانم

انسانها من را در حاشیه ی زندگی خود قرار داده اند و اهمیت مرا درک نمی کنند.آنها حتی فراموش کرده اند که به نزدیکترین کسان خود عشق بورزند

طولی نکشید که عشق نیز خاموش شد

ناگهان کودکی وارد اتاق شد و سه شمع خاموش را دید وگفت:چرا شما خاموش شده اید,شما قاعدتا باید تا آخر روشن بمانید

سپس شروع به گریه کرد

آنگاه شمع چهارم گفت:نگران نباش تا زمانی که من وجود دارم ما میتوانیم بقیه ی شمعها را دوباره روشن کنیم

من امید هستم

  • نیم نگاه